Co zrobić, aby inni chcieli z Tobą współpracować? - Blog ekspercki

Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi, a to oznacza, że potrzebujemy siebie nawzajem by móc żyć w pełni. Świadczy o tym chociażby fakt, że wielu z naszych potrzeb nie jesteśmy w stanie zaspokoić samodzielnie. Mam tu na myśli takie potrzeby jak kontakt z innymi, bycie zrozumianym, przynależność do grupy, akceptacja i uznanie czy miłość i dotyk. Brak zaspokojenia powyższych potrzeb prowadzi do frustracji, bólu i cierpienia. Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji powinniśmy umiejętnie współpracować z innymi, aby wzajemnie przyczyniać się do wzbogacania swojego życia.

Często spotykam się z zarzutami, że inni nie chcą współpracować, ponieważ są samolubni, leniwi i … (sam dodaj co jeszcze). Okazuje się jednak, że aby inni chcieli współdziałać powinny być spełnione pewne warunki, o których czasem zapominamy.

Co decyduje o tym, że inni chcą z nami współpracować?

Podzielę się z Tobą warunkami, które wymienili uczestnicy moich warsztatów z efektywnej komunikacji (inspirowanych filozofią „Porozumienia bez Przemocy” NVC). Uznali oni, że mają ochotę współpracować z innymi, jeśli mogą liczyć na:

 • Atmosferę życzliwości
 • Wsparcie i ufność
 • Możliwość wyboru (pomysłów, działań)
 • Możliwość bycia wysłuchanym i zrozumianym (empatia)
 • Prośby zamiast żądań
 • Przyzwolenie na popełnianie błędów
 • Swobodę wypowiedzi
 • Postawę ciekawości i otwartości
 • Zachętę do działania
 • Słowa uznania
 • Pozytywne nastawienie i intencję
 • Szczerość (brak manipulacji)
 • Wzajemność
 • Pokorę drugiej osoby (świadomość, że nie wszystko wie się samemu najlepiej)

Pomimo, że jest to oczywiste w teorii to nie zawsze jest to proste w praktyce. Dlatego jeśli w przyszłości będziesz zły z powodu braku chęci współpracy ze strony innych  – upewnij się czy spełniłeś powyższe warunki!

A Ty sam w jakich warunkach chcesz współpracować z innymi?