[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5378″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Każdemu z nas może zdarzyć się, że straci kontakt z bliską mu osobą. Często taką sytuację mogą poprawić miłe gesty, słowa itp. Niestety może też zdarzyć się, że brak kontaktu ciągnie się przez dłuższy czas, co prowadzi do narastających nieporozumień i konfliktów. Dlatego, aby zapobiec głębokiemu kryzysowi proponuję mediację w celu nawiązania ponownego kontaktu oraz odbudowania zaufania.

Oferuję mediacje wg modelu opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC).

Czym są mediacje wg Porozumienia bez Przemocy?

Mediacje według metody NVC skupiają się na wzajemnym nawiązaniu kontaktu między stronami konfliktu. Mediator pomaga osobom będącym w konflikcie komunikować się w sposób umożliwiający wzajemne usłyszenie się i zrozumienie oraz dbanie o wzajemny szacunek i równowagę między stronami.  Dopiero poczucie zrozumienia i wysłuchania obu stron daje podstawę do rozwiązania konfliktu. Dzięki temu obie strony mogą poszukiwać nowych rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby wszystkich zainteresowanych i w jak największym stopniu  je zaspokajały. Wspólnie z osobami zaangażowanymi w konflikt mediator pomaga wypracować porozumienie, w jaki chciałyby w przyszłości współdziałać.

Jaki jest cel mediacji?

  • Wspieranie ludzi będących w konflikcie, w sposób umożliwiający im wzajemne usłyszenie się i nawiązanie kontaktu
  • Nawiązanie wspierającego kontaktu przez mediatora z doświadczeniem innych ludzi w trudnych i konfliktowych sytuacjach;
  • Tłumaczenie osądów na język potrzeb;
  • Wspieranie osób będących w konflikcie w wyrażaniu jasnych próśb i w tworzeniu rozwiązań opartych na współpracy.

Komu polecam mediacje?

  • Osobom znajdującym się w różnych sytuacjach konfliktowych, dotyczących każdej dziedziny życia
  • Firmom i organizacjom, które borykają się z konfliktami pomiędzy pracownikami lub pracownikami, a kadra zarządzającą, jako szansa na przywrócenie dobrych relacji w miejscu pracy, a także lepszą wydajność pracy
  • Parom, które utraciły zdolność do dialogu, jako szansa na lepsze zrozumienie i przywrócenie więzi i bliskości w związku
  • Rodzicom, którym trudno się porozumieć z dziećmi bez naruszania integralności drugiej osoby, jako szansa na zbudowanie na nowo głębszej relacji

W sytuacji kiedy, jedna ze stron nie chce zgodzić się na mediację proponuję COACHING KONFLIKTU, podczas którego pracuję z jedną stroną nad poprawą relacji.

Warunki wstępne mediacji

Przed przystąpieniem do mediacji odbywa się spotkanie premediacyjne osobno z każdą osobą. Ma ono na celu poznanie punktu widzenia, oczekiwań, bądź wątpliwości w stosunku do mediacji każdej ze stron. Takie spotkanie tworzy bezpieczną przestrzeń dla każdej strony – dla jej uczuć i potrzeb, gdyż mediacji towarzyszą często silne emocje. Trwa ono przeciętnie około 1 godziny.

Dopiero po premediacji, gdy uczestnicy sporu wyrażą zgodę możemy przejść do właściwej mediacji. Trwa ono około 1,5 godziny i może się zdarzyć, że na tym zakończy się mediacja. Jednak, gdy konflikt jest bardziej złożony wtedy mediacja może zająć kilka spotkań.

Cennik

  • Cena premediacji (1 godz.) – 140 zł
  • Cena mediacji (1,5 godz.) – 180 zł

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]