Kiedy pracuję z klientami nad ich relacjami, życiem zawodowym czy sensem życia to niemal za każdym razem pojawia się problem niewystarczającej znajomości siebie – swoich reakcji, emocji, potrzeb, czy pragnień.

Doszłam do całkowitego przekonania że, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu na lepsze należy zacząć od pracy nad sobą! Celem lepszego poznania siebie, wyrażania konstruktywnie własnych uczuć i potrzeb jest autentyczne życie w zgodzie ze sobą. Dlaczego? Przeczytaj poniżej!

Konsekwencje braku życia w zgodzie ze sobą

 • Nieznajomość i/lub brak rozumienia własnych emocji, potrzeb i reakcji.
 • Nieumiejętność wyrażania siebie, trudności w komunikowaniu się z innymi.
 • Powierzchowne związki z ludźmi.
 • Brak poczucia własnej wartości i skuteczności w działaniu.
 • Brak asertywności, nieumiejętność odmawiania, podejmowanie działań wbrew sobie.
 • Oddawanie się destrukcyjnym nawykom (papierosy, obżarstwo, alkohol).
 • Brak miłości do siebie.
 • Brak poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa i spokoju.
 • Doświadczanie negatywnych emocji i reakcji wobec siebie i innych – frustracja, wrogość, zazdrość i zawiść; krytykanctwo oraz negatywna ocena siebie i/lub innych.
 • Potrzeba udawania swojej wartości, wywyższania się, chorobliwa ambicja napędzana potrzebą bycia pierwszym i najlepszym.
 • Zbytnie poświęcanie się dla innych i/lub cierpiętnictwo, a tym samym niewystarczające dbanie o siebie i własne potrzeby. To z kolei prowadzi do poczucia bycia mało ważnym, gorszym, poczucia wstydu i całej gamy destrukcyjnych emocji.
 • Liczne dylematy i konflikty wewnętrzne; niezdolność do odczuwania satysfakcji.
 • Trudności przy podejmowaniu decyzji.

Przeszkody na drodze życia w zgodzie ze sobą

Niestety pomimo negatywnych konsekwencji braku autentycznego życia to zmiana nie zawsze łatwa. Główne powody to:

 • Prawda o sobie nie zawsze jest przyjemna, strach przed tym co możemy odkryć; pewne rzeczy latami spychaliśmy do podświadomości, a teraz mamy je odkrywać? To może budzić przerażenie.
 • Mechanizmy obronne, które bronią nas przez zajrzeniem głębiej nas (bolesne kwestie).
 • Za bardzo martwimy się opinią i aprobatą innych (co inni powiedzą).
 • Lęk przed wzięciem odpowiedzialności za własne życie – w razie niepowodzeń nie ma na kogo zrzucić winy/odpowiedzialności.

Zalety życia w zgodzie ze sobą

Teraz chciałabym podzielić się najważniejszymi korzyściami, które wiążą się bezpośrednio z życia w zgodzie ze sobą. Wśród nich można wymienić:

 • Poczucie celu i sensu w życiu.
 • Rozwijanie swoich mocnych stron i realizacja wrodzonego potencjału (w tym w czym jestem najlepszy). To z kolei prowadzi do osiągnięć, sukcesu i spełnienia.
 • Szacunek do siebie i innych.
 • Wartościowe i życzliwe, a przede wszystkim zdrowe i dojrzałe relacje z innymi.
 • Lepsze radzenie sobie z codziennymi przeciwnościami i trudnościami.
 • Akceptacja siebie (swoich dobrych i złych cech osobowości).
 • Stabilne poczucie własnej wartości.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem.
 • Współczucie wobec siebie (bycie dla siebie najlepszym przyjacielem).
 • Większa wyrozumiałość oraz umiejętność przebaczania potknięć i błędów sobie oraz innym.
 • Większa elastyczność psychologiczna, a więc większa otwartość i umiejętność przystosowania się do zmian (zmieniającego się świata, zachowań innych, zmian technologicznych).
 • Poczucie osobistego szczęścia i dobrostanu.
 • Większe zaufanie do siebie (swoich pomysłów, wewnętrznej mądrości i intuicji).
 • Realizowanie swoich marzeń i celów.
 • Większa wytrwałość i konsekwencja w działaniu.
 • Umiejętność cieszenia się z sukcesów innych ludzi.
 • Umiejętność współpracy z innymi.

1 Comment

 1. Kiedy przestajemy żyć w zgodzie ze sobą robimy rzeczy, których żałujemy. Później czujemy się z tego powodu źle.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.